Milí hostia,

podľa najnovšej aktualizácie od 10.8. 2021 je v platnosti nová verzia Covid automatu v4.1, ktorá  ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov:

1) základ,

(2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo

(3) kompletne zaočkovaní.

Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné.

Pre ubytovanie hostí v našom hoteli uplatňujeme OTP  protokol (očkovaní, testovaní, prekonaní)

Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag  48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

 Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

Podľa vyhlášky 240 Vestníku vlády prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z horeuvedených skutočností. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.  Táto povinnosť neplatí pre deti do 12 rokov .

Náš okres sa nachádza v červenej fáze I. stupeň ohrozenia – služby poskytujeme bez obmedzení  nasledovne:

OTP:

Náš okres sa nachádza v červenej fáze I.stupeň ohrozenia – služby poskytujeme bez obmedzení  nasledovne :

OTP:

  • ubytovanie zo spoločnej domácnosti maximálne 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe
  • reštaurácie v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 m rozostupy medzi stolmi
  • terasy bez obmedzení
  • wellness maximálne 10 osôb len pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané
  • fitness maximálne 10 osôb alebo 15 m2 na osobu
  • bazén maximálne 25% kapacity  / 10 osôb v jednom okamžiku /

Povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri na HP pre vzdialenosť menšiu než 2 

Pri každom pobyte si nezabudnite uplatniť príspevok na rekreáciu u svojho zamestnávateľa! Radi Vám vystavíme účtovný doklad !

V prípade zrušenia pobytu z dôvodu pozitívneho testu, neúčtujeme žiadne storno poplatky !

Vieme, že i v týchto  ťažkých časoch všetci potrebujeme trochu relaxu. Náš hotel je vám ho pripravený, pri dodržaní všetkých opatrení poskytnúť.

Tešíme sa do skorého videnia !

Dear guests,

finally we have happier news for you! Hygiene regulations seem to be gradually being relaxed.

According to current measures, hotels will open from 19.4.2021! At check-in must be presented for inspection confirmation of a negative result of an RT-PCR test not older as 72 hours or confirmation of a negative result of an antigen test for COVID-19 disease not older than 48 hours is required for inspection. This obligation does not apply to children under 12 years of age.

Our district is in the red phase of the 1st degree of threat – we provide services without restrictions as follows:

OTP:

accommodation from a shared household maximum 2 adults in 1 room or members of 1 household in a separate room
restaurant in the interior 4 people at the table or people from one household, 2 m spacing between the tables

terraces without restrictions
wellness maximum 10 people only for wellness customers of accommodation facilities, for others prohibited
fitness maximum 10 people or 15 m2 per person
swimming pool maximum 25% capacity / 10 people at one time /

Mandatory wearing of a respirator indoors and a veil outdoors on HP for a distance of less than 2 m

We look forward to seeing you soon!

Your team of the Hotel Panorama **** Trenčianske Teplice hotel

Menu