STORNO PODMIENKY

  • ubytovanie alebo wellness pobyt je možné stornovať iba písomne na e-maili recepcia@hoteltrenciansketeplice.sk na základe písomného potvrdenia zo strany hotela,
  • hotel si vyhradzuje právo účtovať ďalšie poplatky, ak hosť zmení termín pobytu, počet ubytovaných alebo akýmkoľvek iným spôsobom pozmení pôvodnú objednávku,
  • ak si hosť urobí rezerváciu na základe “ Najlepšej cenovej ponuky“ – najvýhodnejšia cena je hosťovi stiahnutá z priloženej kreditnej karty celá suma pobytu, ktorá je v prípade storna nevratná,
  • rezervácie vo výnimočných termínoch (Festival Pohoda, Filmový festival, Festival Grape) sú podmienené úhradou 100% nevratnej zálohy, ktorú hosť hradí v deň uskutočnenia objednávky alebo rezervácie,
  • odpustenie storno poplatku je možné len na základe písomnej žiadosti z vážneho dôvodu (úmrtie, choroba). Dôvod stornovania je potrebné doložiť príslušným dokladom.

Zrušenie individuálne rezervácie 48 a viac hodín pre dňom príchodu – zdarma. Neskôr – 100% z ceny celého pobytu prepadá v prospech prevádzkovateľa hotela.

SILVESTER, VEĽKÁ NOC

  • k potvrdeniu  rezervácie je požadovaná úhrada 50 % z ceny celého pobytu,
  • v prípade zrušenia rezervácie, jej zmien alebo nedostavenia sa v deň príjazdu, nie je možné vykonanú predplatbu vrátiť,
  • len v prípade zrušenia pobytu z dôvodu zatvorenia hotela na základe platných Covid opatrení, vám vystavíme voucher na zaplatenú sumu s platnosťou 6 mesiacov
  • ak nebude uhradená zálohová platba (50%) vopred, hotel si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Hotel Panorama Trenčianske Teplice s.r.o., Nádražná 1902/12, 914 51 Trenčianske Teplice.